Medlemsinformation

Indmeldelse i partiet

Indmeldelse kan ske:

• Ved at henvende sig til et bestyrelsesmedlem
• Via socialdemokraternes hjemmesiden

Socialdemokraternes hjemmeside

Er du bosidende i Broager, Gråsten, Sundeved partiforenings område er du som DSU medlem automatisk medlem af foreningen.

DSU's hjemmeside

Kontingent

• Kontingentindbetaling sker via partikontoret
• Opkrævning sendes til medlemmerne en gang årlig

Kontingent er i 2016 på:

• 468 kr. for fuld betalende medlemmer
• 214 kr. for personer på 60 år som ingen arbejdsindtægt har, efterlønsmodtagere og pensionister

Medlemmerne er ansvarlige for at henvende sig til foreningen, hvis de overgår fra den ene gruppe til den anden.
Kontingentet vil derefter blive ændret i forbindelse med den kommende opkrævning.

Vi anbefaler at man betaler kontingentet over PBS.

Opfølgning på kontingentindbetalinger

• Bliver kontingent ikke betalt sender partikontoret rykkere i juni måned
• Bestyrelsen følger restancelister på hver bestyrelsesmøde
• Bestyrelsen kontakter medlemmerne, hvis kontingentet ikke bliver betalt, efter at rykker er sendt fra partikontoret

Indformation til medlemmer om arbejdet i foreningen, byrådsgruppen og arrangementer

Bestyrelsen sender 4 til 5 gange i året nyhedsbrev til medlemmerne.
Nyhedsbrevet bliver hvor det er muligt sendt på e-mail. Til medlemmer som ikke har e-mail omdeles nyhedsbrevet manuelt.
Kommer der imellem nyhedsbrevene informationer andre steder fra, som skal sendes til medlemmerne, blive informationen kun sendt til de medlemmer, der har e-mail.

Log ind
Brugernavn (e-mail)

Kodeord
 
Hjælp

Antal besøgende: 220808

Erik Jepsen Steg ©